Verkeer

Bij kleuterschool Spelewei vinden we het belangrijk om onze kleuters op jonge leeftijd al kennis te laten maken met veiligheid in het verkeer. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Retie.

We zetten extra in op een verkeersveilige schoolomgeving.

Schoonbroek

In heel Schoonbroek mag je nog maar 30 km/u rijden. Dit maakt de hele omgeving natuurlijk al heel wat veiliger. Er werd ook een zebrapad aangelegd zodat we kunnen leren hoe we veilig kunnen oversteken op het zebrapad.

Looiend

Op dit moment is een proefperiode gestart met éénrichtingsverkeer in de Boogstraat. Wij zijn alvast enthousiast!

Hodonk

Op de Hodonk is er een zebrapad aangelegd voor de school. Volgend jaar komt er ook een veilige stapstrook om de verkeersveiligheid nog te verbeteren.

Duidelijk afspraken maken goede vrienden:

  • Parkeer ja auto liever iets verder om de directe schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden.
  • Parkeer niet voor de schoolpoorten.
  • Rij 30 km/u in de schoolomgeving.

 Wat leren de kleuters in onze school?

  • Kennismaken met gewetenvol en verantwoord handelen in het verkeer.
  • Leren luisteren en kijken naar signalen en er gepast op reageren (stop - verkeerslicht - signaal).
  • Leren stoppen, versnellen en uitwijken.
  • Bewust worden dat het verkeer risico's inhoudt.
  • Kennismaken met verkeersregels.

Fietsvaardigheden:

Onze kleuters mogen elke dag fietsen met allerlei verschillende fietsen. In onze school kunnen de kleuters verbazend snel zonder wieltjes fietsen. Tijdens de bewegingslessen wordt ook ingezet op het halen van verschillende fietsbrevetten.

De politie komt 1 keer per jaar langs om te vertellen over hun job. De jongste kleuters mogen dan met de combi meerijden en met de oudste kleuters gaat de politie fietsen op straat. Dit is altijd een hele beleving voor hen.

Helm op, Fluo top & Strapdag

We doen elk jaar mee met aan de 'helm op, fluo top' actie om zichtbaarheid in het verkeer te stimuleren. Ook de strapdag is een leuk initiatief om iedereen zoveel mogelijk met de fiets naar school te laten komen.

Hodonk 35 - 2470 Retie
014 37 94 76
directie@spelewei.be 

Nonnenstraat 13 - 2470 Retie
014 67 75 34
directie@spelewei.be 

 

Boogstraat 69 - 2470 Retie
014 37 80 12
directie@spelewei.be