Zorg

Spelewei-zorg: iedereen telt!!!

 

Welbevinden en betrokkenheid staat hoog in ons vaandel.
Zowel voor kleuters, voor ouders, maar ook voor onze leerkrachten.

Elke kleuter is uniek, ontwikkelt zich op zijn tempo, zijn kunnen en mogelijkheden. Sommigen vliegen door hun kleutertijd heen. Anderen hebben dan weer extra zorg nodig om zich goed te voelen, om betrokken te zijn bij het klasgebeuren om zo een positief zelfbeeld te krijgen. Op onze school leven we niet naast, maar met onze kleuters. We zijn bezorgd om het welzijn van ieder kind.

Ons leerkrachtenteam staat open voor alle kleuters: kleuters zonder, maar ook met "zorgen", rekening houdend met de mogelijkheden van het schoolteam, de organisatie en de infrastructuur.

Hoe doen wij dit?
Hoe is onze visie hieromtrent?

 • Door differentiatie:
  niet elk kind ontwikkelt aan hetzelfde tempo en behaalt niet hetzelfde niveau als een andere kleuter: door aan differentiatie te doen proberen we de betrokkenheid en het zelfbeeld van onze kleuters hoog te houden.
  Een "Ik kan het!" gevoel geven is een bron tot positieve ontwikkeling.
  Hierbij doen we soms beroep op onze zorgjuf. Zij kan de klasjuf bijstaan in de klas, maar kan ook met enkele kleuters apart zitten om bepaalde activiteiten gedifferentieerd aan te pakken.
  Kan de zorgjuf, tezamen met de klasjuf, niet voldoende tegemoetkomen aan de noden van een kleuter wordt er extra ondersteuning gevraagd aan externen: CLB therapeuten, ondersteuningsnetwerk Kempen,...

 • Door betrokkenheid van de ouders:
  De zorgen van de ouders zijn ook onze zorgen. Wij streven naar een open communicatie tussen school en ouders. Ouders zijn ten allen tijde welkom voor een gesprek en hoeven niet te wachten tot er een oudercontact is.

 • Door professionalisering van onze leerkrachten:
  Door hen de kans te geven zich te professionaliseren kunnen zij meer brede basiszorg geven in hun eigen klasje.

 Zorgteam

Juf Lindsey,
zorgcoördinator
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Juf Diane Cuypers


Juf An Wens
directie

 

     

 

 

 

Hodonk 35 - 2470 Retie
014 37 94 76
directie@spelewei.be 

Nonnenstraat 13 - 2470 Retie
014 67 75 34
directie@spelewei.be 

 

Boogstraat 69 - 2470 Retie
014 37 80 12
directie@spelewei.be